Site logoMichaela Kruželová

edge

Michaela Kruželová se narodila před 29 lety, a již od útlého dětství jí provází diagnóza DMO (dětská mozková obrna). Má 3 sourozence, kteří se již osamostatnili.  Během svého života prodělala několik operací a nespočet cvičení a rehabilitačních pobytů, došlo tak ke zlepšení stavu a chůzi o francouzských holích, o nichž chodí stále. Vše pak ale bylo o udržení stavu. Ač vystudovala Obchodní akademii a následně pokračovala ve studiu na vysoké škole, ze zdravotních důvodů byla donucena ji opustit. Z tohoto důvodu je její prioritou zdraví. Od doby, kdy zahájila léčbu v Egyptě u MUDr. Augustinové se její zdravotní stav natolik posunul, že již může chodit o jedné francouzské berli nebo trekingových holích, a to hlavně z důvodů minimalizování spasticity. V nohách. Její oblibou je český jazyk a četba. Jejím snem je osamostatnit se, dostudovat, věnovat se tomu, co jí baví a vést tak plnohodnotný život. Injekční léčba MUDr. Augustinové je jedinou šancí, jak lze tohoto dosáhnout. Protože injekční léčba je velmi nákladná, požádala nadační fond Anděl na kolech o finanční pomoc.
© 2016 - 2019 Nadační fond ANDĚL NA KOLECH | Kontakt