Site logoJak nás můžete podpořit?

Pokud jste se rozhodli, že nás v našem úsilí podpoříte, budeme Vám velmi vděčni a rádi za jakoukoliv finanční částku.

Číslo účtu:

4311233379 / 0800


vedený u České spořitelny, a. s., Praha 1, Rytířská 29.

Dary poskytnuté Nadačnímu fondu Anděl na kolech je možné odečíst od základu daně podle § 15, odst. 1 Zákona o dani z příjmu.

Pro tyto účely Vám můžeme vystavit potvrzení o bezúplatném plnění.
© 2016 - 2019 Nadační fond ANDĚL NA KOLECH | Kontakt

Tento web nepoužívá soubory cookies.