Site logoSandra Adornová

edge

Sandra Adornová se narodila před 26-ti let a její start do života byl velmi těžký. Měla několik vrozených vývojových vad a první rok života strávila po různých nemocnicích. Trpí syndromem psychomotorické retardace ve středním až těžkém pásmu, epilepsií, neurologickým onemocněním, onemocněním trávicího systému.
Ve svém věku je na úrovni 3 - 6-ti letého dítěte, málo mluví, ale slyší a částečně rozumí. Dosud navštěvuje praktickou školu, kde se již několik let snaží o udržení a zafixování základních návyků sebeobsluhy a společenského chování.

Kolektiv na ní působí velmi dobře, proto se jí poslední roky snaží rodina integrovat na různé akce a pobyty pro hendikepované.

Tyto pobyty jsou však finanční nákladné a proto Nadační fond Anděl na kolech přispěl Sandře finanční částkou právě na pobyt pro hendikepované.
© 2016 Nadační fond ANDĚL NA KOLECH | Kontakt