Site logoLadislav Loebe

Ladislav Loebe měl v roce 1999 autonehodu a zůstal na invalidním vozíčku. Pracuje pro organizaci ParaCentrum Fenix z. s., cílem této organizace je pomoci lidem po úrazu míchy. Aktivně tancuje na vozíčku v rámci akcí a stal se pro něj vášní. Rád by se s tancem posunul výše, a proto požádal nadační fond Anděl na kolech o příspěvek na sportovní vozík. Snad se mu podaří v Brně trénovat pod záštitou taneční školy, což by znamenalo se účastnit soutěží a reprezentovat město Brno, případně Českou republiku.
© 2016 - 2019 Nadační fond ANDĚL NA KOLECH | Kontakt