Vít Rychlý

edge

Vítek navštěvuje 3 třídu základní speciální školy. Moc ho baví plavání, jízda na kole a hra na klavír a flétnu. Vítkovy byla po narození zjištěna hydronefróza ledviny (Její příčinou je obtížný odtok moče, způsobený překážkou v místě, kde se ledvinná pánvička spojuje s močovodem.), která byla operativně řešena pyeloplastikou (plastika ledvinné pánvičky). Vítek má taktéž diagnostikovanou lehkou mentální retardaci, astma, hypertenze, a navštěvuje logopeda z důvodu vývojové dysfázie. Jelikož má sklony k agresivitě, musí být medikován. Trpí poruchou spánku, kterou se snaží lékaři kompenzovat léky. Vítek potřebuje neustálý dozor, neorientuje se v místě ani čase, maminka mu pomáhá s běžnými činnostmi.

Nadační fond Anděl na kolech přispěl Vítkovi na speciální zdravotní matraci.
© 2016 - 2019 Nadační fond ANDĚL NA KOLECH | Kontakt